Fabric - Patterns - Haberdashery - Yarn - Workshops

  • Nylon Skirt/Dress Zip - 10"/25cm - Denim Blue

YKK

Nylon Skirt/Dress Zip - 10"/25cm - Denim Blue

£1.75

Quantity

 Colour ref: 040

Search our store